Buddyschool

Vertaisoppimisen malli, jossa vanhempi oppilas opettaa nuorempaa siten, että molemmat oppivat. Edistää joustavan ja yhteisöllisen oppimisen toimintakulttuuria koulussa.

Buddyschool-tunnus - Opitaan yhdessä
Buddyschool-tunnus - Opitaan yhdessä