Projektipäällikkö Irma Sippola toivoo rohkeita ja muunneltavia tuloksia

”Minusta tuli Maahanmuuttajanuorten Helsinki -hankkeen projektipäällikkö heti sen käynnistyttyä vuoden 2016 alussa. Hankkeen ensimmäinen vuosi kului kuin siivillä. Ennen tein esimiestyötä, ja minulla oli tietty vuosirytmi. Aloittaessani hankkeessa olin uuden edessä.

Ensimmäiseksi ryhdyin yhdessä palvelumuotoilutoimisto Palmun kanssa käynnistämään hanketta. Liikkeelle lähdettiin siitä, että maahanmuuttajataustaisten ja kantasuomalaisten nuorten pärjäämisessä työmarkkinoilla ja opinnoissa on tilastollisia eroja. Kyse on rakenteellisista vioista, ja siksi lähdimme luomaan uusia toimintamalleja. Ensin oli tunnistettava ongelmat, ja vasta sitten pääsimme suunnittelemaan uusia malleja. Piti myös miettiä, miksi nykyiset toimintamallit eivät toimi.

Perustimme nuorten asiantuntijaryhmän ja yhteissuunnittelutiimin. Molemmilla ryhmillä oli ymmärrystä hankkeen kohderyhmistä ja siitä, miten kokeilut toimivat. Yhteissuunnittelutiimin edustajat, kuten poliisi, sosiaalityö ja kansalaisjärjestöt testasivat kokeiluja omilla asiakasryhmillään.

Eri näkökulmista kummunneiden ajatusten kautta haimme parhainta mahdollista tulosta, joka ei vaatisi lainsäädännöllisiä muutoksia. Tärkeää oli miettiä, miten voisi toimia uudella tavalla tai miten järjestää jo olemassa oleva toiminta uudelleen. Yhteensä kokeiltiin yli 20 erilaista mallia, joista nousi viisi pilottia. Valintaan vaikutti asiakkaan mallista saama hyöty ja toteutettavuus.

Kokeilimme rohkeasti erilaisia toimintamalleja. Jos keskusteluissamme heräsi ajatus, että miksi näin ei ole toimittu aiemmin, tiesimme, että malli tulisi toimimaan.

Maahanmuuttajanuorten Helsinki -seminaarissa 18.5. hankkeen pilotit esiteltiin. Seminaariin kokoontui hankkeen osapuolet, nuoria ja alan ammattilaisia. Sanoma oli kaikilla sama: maahanmuuttajanuoret ovat voimavara suomalaiselle yhteiskunnalle.

Vuoden 2016 kesän ja alkusyksyn aikana järjestimme suunnittelukilpailun, jossa haettiin uutta palvelumallia maahanmuuttajavanhempien koulutus- ja työelämätuntemuksen vahvistamiseksi, maahanmuuttajavanhempien päihdetietoisuuden lisäämiseksi ja kykyyn käsitellä mielenterveysongelmia perheen sisällä. Voittajaksi nousi Kalliolan Nuoret ry:n idea vertaisvierailijoista, jossa vanhemmat voivat kutsua vertaisvierailijan haluamaansa paikkaan ja saavat tukea omalla äidinkielellään nuorten päihde- ja mielenterveysongelmiin.

Suunnittelukilpailun palveluideoita ryhdytään työstämään eteenpäin, ja niitä käytetään osana muodostettaessa palvelukuvausta, joka viedään julkiseen hankintaan. Tämän jälkeen eri tahot voivat ilmoittaa kiinnostuksensa palvelumallin toteuttajiksi ja päästä mukaan puitesopimukseen.

Kaikissa piloteissa nuoret toimivat ratkaisujen avaimina. Esimerkiksi vertaisvalamiehistössä vanhemmat nuoret käsittelevät alle 15-vuotiaiden rikoksia ja Kaverikahvilassa vanhemmat nuoret opettavat nuorempiaan. Mikrotyössä 20 nuorta Vuosaaren alueella tarjoaa sotaveteraaneille kotiapua.

Pilotit eivät ole valmiita ja muuttumattomia, vaan nuorilla ja mukana olevilla tahoilla on aktiivinen rooli, mitä tapahtuu ja mihin suuntaan piloteissa mennään. Vaikka piloteissa keskiössä ovat maahanmuuttajataustaiset nuoret, jokainen niistä on käytettävissä kaikkien nuorten parissa.

Hankkeessa työote on keskusteleva ja kyselevä. Tärkeää on verkostoitua ja toimia yhteisillä voimavaroilla. Parhaat tulokset syntyvät kokeilujen ja vuorovaikutuksen kautta. Pilotteja tulee kehittää myös jatkuvassa vuoropuhelussa yhteiskunnan eri tahojen kanssa. Vain yhteisellä ymmärryksellä, luottamuksella ja avoimuudella pääsemme eteenpäin.

Tätä työtä on ollut ilo tehdä. Olen oppinut paljon ja löytänyt itsestäni uusia puolia, joita olen voinut hyödyntää. Hankkeella on isot tavoitteet, mutta työ on palkitsevaa ja luovaa.”