Till kamrathandledare

Smiley face

Som kamrathandledare undervisar du yngre elever i skolan. Vad betyder kamrathandledare egentligen?

Kamrathandledare

•är likadan som de yngre eleverna

•är trovärdig genom jämlikheten

•tjänar som exempel och rollmodell för yngre elever

Arbetet som kamrathandledare nyttar dig på många olika sätt:

•samtidigt som du undervisar andra lär du dig även själv

•du får arbetserfarenhet

•du får ett intyg som är till nytta i fortsatta studier och när du söker sommarjobb

•du lär känna nya elever

•du får nya erfarenheter

De elever som redan är verksamma som kamrathandledare har frågats varför de ville bli
kamrathandledare.

Som kamrathandledare

•får man ett arbetsintyg

•får man värdefull arbetserfarenhet

•får man komma med idéer och planera verksamheten tillsammans med andra

•kan man påverka olika saker i skolan

•får man nya erfarenheter

•får man undervisa yngre elever

•kan man hjälpa yngre elever med läxorna

•lär man känna nya elever

•får man omväxling i skoldagen

peers

Hurdan är en kamrathandledare? Eleverna tycker att en kamrathandledare är

Smiley face

Hurdan är en kamrathandledare? Eleverna tycker att en kamrathandledare är

Rolig | Bra på att lyssna | Sig själv | Entusiastisk | Ansvarsfull | Schyst | Snäll | Skapar samhörighet | Glad