Smiley face

BUDDYSCHOOL

Buddyschool är ett nytt sätt att närma sig lärmiljön i skolan och motsvarar de i den nya läroplanen uppsatta målen; lärande organisation, mångsidig kompetens, kulturell kompetens och engagerande av elever.

“Kommunikation, samarbete och mångsidiga arbetssätt främjar hela gemenskapens lärande och välbefinnande. En lärande organisation ska skapa förutsättningar för medlemmarna att lära sig tillsammans och av varandra.”

(Grunderna för läroplanen för den grundläggande utbildningen 2014.)