Till kamrathandledare

 
Smiley face
 
 

Som kamrathandledare undervisar du yngre elever i skolan. Vad betyder kamrathandledare egentligen?

 

Kamrathandledare

• är likadan som de yngre eleverna

• är trovärdig genom jämlikheten

• tjänar som exempel och rollmodell för yngre elever

 

Arbetet som kamrathandledare nyttar dig på många olika sätt:

• samtidigt som du undervisar andra lär du dig även själv

• du får arbetserfarenhet

• du får ett intyg som är till nytta i fortsatta studier och när du söker sommarjobb

• du lär känna nya elever

• du får nya erfarenheter

 

De elever som redan är verksamma som kamrathandledare har frågats varför de ville bli kamrathandledare.

“Som kamrathandledare...

• får man ett arbetsintyg

• får man värdefull arbetserfarenhet

• får man komma med idéer och planera verksamheten tillsammans med andra

• kan man påverka olika saker i skolan

• får man nya erfarenheter

• får man undervisa yngre elever

• kan man hjälpa yngre elever med läxorna

• lär man känna nya elever

• får man omväxling i skoldagen

Hurdan är en kamrathandledare? Eleverna tycker att en kamrathandledare är

 
Smiley face
 
Word cloud