VERTAISOHJAAJAT

 
Smiley face
 
 

Vertaisohjaajana opetat pienempiä oppilaita koulussa. Mitä vertaisohjaaja oikein tarkoittaa?

 

Vertaisohjaaja

• on samankaltainen pienempien oppilaiden kanssa

• on uskottava tasavertaisuuden kautta

• toimii esimerkkinä ja roolimallina pienemmille oppilaille

 

Sinulle on monenlaista hyötyä vertaisohjaajana toimimisena.

• opit samalla itse kun opetat toisia

• saat työkokemusta

• saat todistuksen, josta on hyötyä jatko-opinnoissa ja kesätöitä hakiessa

• tutustut uusiin oppilaisiin

• saat uusia kokemuksia

 

Oppilailta, ketkä jo toimivat vertaisohjaajana on kysytty syitä miksi he halusivat lähteä vertaisohjaajiksi.

Vertaisohjaajana

• saa työtodistuksen

• saa arvokasta työkokemusta

• pääsee ideoimaan ja suunnittelemaan toimintaa yhdessä muiden kanssa

• voi vaikuttaa koulun eri toimintoihin

• saa uusia kokemuksia

• pääsee opettamaan pienempiä

• voi auttaa läksyissä pienempiä oppilaita

• pääsee tutustumaan uusiin oppilaisiin

• saa vaihtelua koulupäiviin

 
Smiley face
 
Smiley face

 

Minkälainen on vertaisohjaaja? Oppilaiden mielestä vertaisohjaaja on

•Hauska• Hyvä kuuntelija• Oma itsensä• Innostunut• Vastuullinen• Reilu• Kiltti• Luo yhteenkuuluvuutta• Iloinen•