Föräldrar

 
Smiley face
 
 

“ Skolan kunde förnyas genom att man lär sig tillsammans, tror experter på uppfostran och kommunikation som gett ut en bok om temat. I modellen löser gruppen uppgifterna tillsammans medan läraren uppmuntrar och handleder. Samtidigt åstadkoms sociala färdigheter, inlärningsglädje och känsla av samhörighet. Alla vinner. ”

Kotimaa , 28.1.2016

 
Smiley face

Buddyschool är ett model att närma sig lärmiljön i skolan och motsvarar de i den läroplanen uppsatta målen. Buddyschool bygger på kamratinlärning, där äldre elever undervisar de yngre.

 

Undersökningar visar att kamratinlärningen är ett effektivt sätt att lära sig. Den har konstaterats vara särskilt effektivt i fråga om åstadkommande av kunskapsmässiga inlärningsresultat, ökad motivation, utveckling av självinstruktion och färdigheter till växelverkan, hur man trivs med studierna och tillägnande av allmänna arbetslivsfärdigheter.

Genom kamratinlärningen förstärks olika färdigheter, såsom elevernas läs- och skrivkunnighet samt deras förmåga till växelverkan. Dessutom förstärker kamratinlärningen elevernas aktivitet, ansvarstagande och självkänsla. Verksamheten förbättrar atmosfären i skolan på ett nytt och roligt sätt i gemenskapsanda. Ökad skoltrivsel förbättrar elevernas inlärningsresultat och på så sätt även framtidsmöjligheterna för de unga.

Målet är att förbättra elevernas inlärningsresultat, sociala färdigheter och skoltrivsel samt stödja sysselsättning av ungdomar och åstadkomma bestående lösningar som modeller för stödundervisning och inlärning i grundskolor.

De äldre eleverna, kamrathandledarna, får ett intyg över verksamheten. Intyget är till nytta i fortsatta studier och vid sökning av sommarjobb. Kamrathandledarverksamheten ger de unga värdefull arbetserfarenhet. Verksamhetssättet skräddarsys efter respektive skolas behov. Verksamheten lämpar sig för många olika situationer. Eftersom verksamheten är så flexibel är det lätt att testa den för olika elevers behov.

 

 

Med mångsidig kompetens avses

En helhet som består av kunskaper och färdigheter, värderingar, attityder och vilja. Att växa som människa, att studera och arbeta samt att fungera som samhällsmedborgare förutsätter både nu och i framtiden en bred kompetens som överskrider och förenar olika vetenskapsområden.

(Grunderna för läroplanen för den grundläggande undervisningen 2014.)