INSPIRAATIO

Smiley face

Toiminnan voi aloittaa pienellä kokeilulla/tuokiolla. Buddyschool ei vaadi raskaita rakenteita ja siksi sen sopii monenlaisten oppijoiden tarpeisiin. Toimintaa voi muokata sitä mukaan kun se laajenee koulussa. Buddyschool voi olla säännöllistä, kerran viikossa tapahtuvaa tai harvemmin, tarpeen mukaan tapahtuvaa toimintaa. Buddyschool toiminnalla voi kannustaa oppilaita tehdystä työstä, esim. tarjoamalla välipalakeksejä ja mehua sekä järjestämällä vertaisohjaajien yhteisiä päiviä. Vertaisohjaajien päiviä voi järjestää myös eri koulujen kesken.

Rohkeasti vain kokeilemaan! Kokeilujen kautta huomaa mikä toimii omassa arjessa.

Buddyshcool toteuttaa opetussuunnitelman oppimiskäsitystä ja -tavoitetta. Buddyschoolissa oppilas on aktiivinen toimija. Myönteiset kokemukset omasta toiminnasta luovat oppilaalle oppimisen iloa, joka edistää ja tukee oppilasta. Aktiivisen toiminnan kautta oppilas on kehittämässä, yhdessä koulun aikuisten ja muiden oppilaiden kanssa toimintakulttuuria, joka edistää osallisuutta, yhdessä oppimista ja hyvinvoinita (Opetushallitus 2014).

Smiley face

Buddyschool toiminta voi olla esimerkiksi:

Esimerkki 1.

Buddsychool ohjaaja, jolla on riski jäädä vaille kurssisuoritusta, voi suorittaa kyseisen kurssin opettamalla nuorempia omien oppituntien aikana.

Esimerkki 2.

Buddyschool ohjaajat auttavat ja opettavat inkuluusio-oppilaita lukemisessa, kirjoittamisessa ja laskemisessa.

Esimerkki 3.

Buddyshcool ohjaajat kuulustelevat lukuläksyn nuoremmilta. Kohteena eristyisesti ne Buddyschool ohjaajat, jotka tarvitsevat itsekin harjoitusta omaan mekaaniseen lukemiseensa.

Esimerkki 4.

Buddsychool ohjaaja, jolla on haasteita matematiikassa, opettaa nuorempia oppilaita matematiikan tunnilla oman oppituntinsa aikana.