Smiley face
 
BUDDYSCHOOL
 

Buddyschool är ett nytt sätt att närma sig lärmiljön i skolan och motsvarar de i den nya läroplanen uppsatta målen; lärande organisation, mångsidig kompetens, kulturell kompetens och engagerande av elever.

 
 
Smiley face
 

Buddyschool bygger på kamratinlärning, där äldre elever undervisar de yngre. Växelverkan blir till genom samarbete.Genom kamratinlärningen förstärks olika färdigheter, såsom elevernas läs- och skrivkunnighet samt deras förmåga till växelverkan. Dessutom förstärker kamratinlärningen elevernas aktivitet, ansvarstagande och självkänsla. Verksamheten förbättrar atmosfären i skolan på ett nytt och roligt sätt i gemenskapsanda. Ökad skoltrivsel förbättrar elevernas inlärningsresultat och ger dem bättre färdigheter för studier och arbetslivet efter grundskolan. På så sätt förebygger Buddyschool även utslagning bland ungdomar.
Smiley face
 

Målet är att förbättra elevernas inlärningsresultat, sociala färdigheter och skoltrivsel samt stödja sysselsättning av ungdomar och åstadkomma bestående lösningar som modeller för stödundervisning och inlärning i grundskolor. Undersökningar visar att kamratinlärningen är ett effektivt sätt att lära sig. Den har konstaterats vara särskilt effektivt i fråga om åstadkommande av kunskapsmässiga
Kommunikation, samarbete och mångsidiga arbetssätt främjar hela gemenskapens lärande och välbefinnande. En lärande organisation ska skapa förutsättningar för medlemmarna att lära sig tillsammans och av varandra. (Grunderna för läroplanen för den grundläggande utbildningen 2014.) inlärningsresultat, ökad motivation, utveckling av självinstruktion och färdigheter till växelverkan, hur man trivs med studierna och tillägnande av allmänna arbetslivsfärdigheter.
Smiley face
 

Se videon


LADDA NER BUDDYSKOLGUIDEN HÄR

 
 ,

“Kommunikation, samarbete och mångsidiga arbetssätt främjar hela gemenskapens lärande och välbefinnande. En lärande organisation ska skapa förutsättningar för medlemmarna att lära sig tillsammans och av varandra.”

(Grunderna för läroplanen för den grundläggande utbildningen 2014.)

 
 
 

BUDDYSCHOOL NYHETER