Smiley face
 
BUDDYSCHOOL
 

Buddyschool on uudentyyppinen lähestymistapa koulun oppimisympäristöön ja se vastaa uudessa opetussuunnitelmassa asetettuja tavoitteita; Oppiva yhteisö, laaja-alainen osaaminen, kulttuurinen osaaminen, oppilaan osallistaminen.

 
 
Smiley face
 

Buddyschool perustuu vertaisoppimiseen, jossa vanhemmat oppilaat opettavat nuorempia oppilaita. Vuorovaikutus syntyy yhteisen tekemisen kautta. Vertaisoppimisen kautta vahvistetaan oppilaiden erilaisia taitoja; kuten luku, -kirjoitus, -ja vuorovaikutustaitoja. Lisäksi vertaisoppiminen vahvistaa oppilaiden aktiivisuutta, vastuunottoa ja itsetuntoa. Toiminta parantaa koulun ilmapiiriä uudella, iloisella ja yhteisöllisellä tavalla. Kouluviihtyvyyden lisääntyminen parantaa oppilaiden oppimistuloksia ja antaa paremmat valmiudet peruskoulun jälkeisiin opintoihin ja työelämään. Buddyschool ehkäisee näin myös nuorten syrjäytymistä.
Smiley face
 

Tavoitteena on parantaa oppilaiden oppimistuloksia, sosiaalisia taitoja ja kouluviihtyvyyttä sekä tukea nuorten työllistymistä ja luoda pysyviä ratkaisuja tukiopetuksen ja oppimisen malleiksi peruskouluihin.
Tutkimusten mukaan vertaisoppiminen on todettu tehokkaaksi tavaksi oppia. Tehokkuus on todettu merkittäväksi tiedollisten oppimistulosten saavuttamisessa, motivaation kasvussa, itseohjautuvuuden ja vuorovaikutustaitojen kehittymisessä, opinnoissa viihtymisessä ja yleisten työelämä valmiuksien hankkimisessa.

LATAA BUDDYSCHOOL-OPAS TÄSTÄ

 
 

“Vuorovaikutus, yhteistyö ja monipuolinen työskentely ovat yhteisön kaikkien jäsenten oppimista ja hyvinvointia edistäviä tekijöitä. Oppiva yhteisö luo edellytyksiä yhdessä ja toinen toisiltaan oppimiseen.”

(Perusopetuksen suunnitelman perusteet 2014.)

 
 
 

BUDDYSCHOOL UUTISET