Smiley face

BUDDYSCHOOL

Buddyschool on opettamalla oppimiseen perustuva vertaiopettamisen malli.

Toimintamalli toteuttaa  opetussuunnitelman sisältöjä; oppivayhteisö, laaja-alainen osaaminen, kulttuurinen osaaminen ja oppilaan osallistaminen.

Buddyschool parantaa oppimistuloksia ja vahvistaa oppilaan

  • merkityksellisyyden tunnetta kouluyhteisössä
  • kyvykkyyksiä ja osaamista
  • onnistumisen kokemuksia
  • itsetuntoa ja vastuunottoa
  • myönteistä asennetta oppimiseen sekä käsitystä itsestä oppijana

“Vuorovaikutus, yhteistyö ja monipuolinen työskentely ovat yhteisön kaikkien jäsenten oppimista ja hyvinvointia edistäviä tekijöitä. Oppiva yhteisö luo edellytyksiä yhdessä ja toinen toisiltaan oppimiseen.”

(Perusopetuksen suunnitelman perusteet 2014.)