Smiley face

BUDDYSCHOOL

Buddyschool on uudentyyppinen lähestymistapa koulun oppimisympäristöön ja se vastaa uudessa opetussuunnitelmassa asetettuja tavoitteita; Oppiva yhteisö, laaja-alainen osaaminen, kulttuurinen osaaminen, oppilaan osallistaminen.

“Vuorovaikutus, yhteistyö ja monipuolinen työskentely ovat yhteisön kaikkien jäsenten oppimista ja hyvinvointia edistäviä tekijöitä. Oppiva yhteisö luo edellytyksiä yhdessä ja toinen toisiltaan oppimiseen.”

(Perusopetuksen suunnitelman perusteet 2014.)